Terminy zajęć (fizyka):

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 206 w soboty

Zajęcia dla grupy 13 i 14 w dniu 04.04.2009
Grupa 13 -3 godziny (godz. 8:00-10:15)
Grupa 14 -3 godziny (godz. 10:20 -12:35)

Zajęcia dla grupy 22 i 24 w dniu 25.04.2009
Grupa 22 -3 godziny (godz. 8:00-10:15)
Grupa 24 -3 godziny (godz. 10:20 -12:35)

Terminy zajęć (matematyka):

Lekcja/Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Sala 1 P.Krasny gr.24
2 Sala 1 P.Krasny gr.24
3
4
5 Sala 1 B.Bieńko gr.33 Sala 6w I.Dyderska gr.32
6 Sala 1 B.Bieńko gr.33 Sala 107 A.Kozdęba gr.34 Sala 6w I.Dyderska gr.32
7 Sala 107 A.Kozdęba gr.34
8 Sala 107 I.Dyderska gr.13 Sala 6w P.Krasny gr.11 Sala 1 J.Szydełko gr.21
9 Sala 6w I.Dyderska gr.13 Sala 206 B.Bieńko gr.14
Sala 205 P.Krasny gr.11
Sala 206 J.Szydełko gr.21
10 Sala 6w I.Dyderska gr.12 Sala 206 B.Bieńko gr.14 Sala206 J.Szydełko gr.23
Sala 12 B.Bieńko gr.22
11 Sala 6w I.Dyderska gr.12 Sala 206 J.Szydełko gr.23
Sala 12 B.Bieńko gr.22
12
13 Sala 1 A.Kozdęba gr.31
14 Sala 1 A.Kozdęba gr.31

Sobota: zajęcia w salach 1, 205, 206 w godzinach 8:00- 11:30.

Terminy zajęć (matematyka):


*Istnieje możliwość zmian terminów ze względu na zmianę podziału godzin w ZSE.