Od roku szkolnego 2009/2010 matura z matematyki będzie obowiązkowa dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, nauczyciele matematyki i fizyki z naszej szkoły opracowali projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych. Projekt ten zatytułowany: "Z matematyką możesz więcej" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i udział w nim jest dla zakwalifikowanego ucznia całkowicie darmowy. Zakłada on nabycie przez wyodrębnioną grupę uczniów umiejętności matematycznych i fizycznych, mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, a uczniom najzdolniejszym przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych i fizycznych.

Począwszy od października do końca roku szkolnego każdy zakwalifikowany uczeń będzie uczestniczył w 2 godzinach dodatkowych zajęć tygodniowo z matematyki lub fizyki. Będą to zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, pomagające uczniom opanować materiał niezbędny do nauki pozostałych przedmiotów ścisłych, a w szczególności z grupy przedmiotów zawodowych, a także zajęcia doskonalące warsztat matematyczny i przygotowujące do startu w olimpiadach i konkursach. Działania te wpłyną niewątpliwie na podniesienie poziomu nauczania w naszej szkole, ułatwią przyswojenie treści matematycznych niezbędnych do nauki przedmiotów zawodowych, ułatwią zdanie matury oraz przyjęcie na studia zgodne z zawodem, który uzyskują uczniowie po ukończeniu naszej szkoły.

Każdy zakwalifikowany uczeń otrzyma bezpłatnie podręcznik przygotowujący do matury, zbiór zadań maturalnych, kalkulator, zeszyt i długopis, by nie trzeba było ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Zwieńczeniem projektu będzie udział tych uczniów, którzy poczynią największe postępy w nieodpłatnym obozie naukowym w atrakcyjnej nadmorskiej miejscowości turystycznej. Obóz traktowany jest jako nagroda i planowany w lipcu przyszłego roku. Podkreślam: udział w zajęciach oraz udział w obozie naukowym jest całkowicie darmowy i tylko od Was drodzy uczniowie zależy, czy wykorzystacie daną Wam szansę.

Środki, które udało się nam pozyskać z Unii Europejskiej pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczą rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach. Są to duże pieniądze, których wykorzystanie rozliczane jest przez Unię Europejską, a to gwarantuje, że poziom prowadzonych zajęć będzie naprawdę wysoki.

Jak wziąć udział w tym projekcie? Otóż w dniach 1 - 15 września nauczyciele matematyki będą przyjmować zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionej ankiety. Następnie komisja wyłoni kandydatów w oparciu o ankietę, wywiad z wychowawcą klasy, sprawdzenie dokumentacji ucznia, informację o trudnej sytuacji materialnej oraz opinię nauczycieli przedmiotów zawodowych, a w przypadku uczniów klas pierwszych w oparciu o wyniki testu kompetencji z części matematyczno - przyrodniczej. W przypadkach wątpliwych, pierwszeństwo będą mieli uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej oraz pochodzący ze środowisk wiejskich.

Drodzy uczniowie!

Zdana matura z matematyki, dobre studia techniczne a potem dobra praca - to wszystko osiągniecie łatwiej, gdy skorzystacie z naszego projektu. Pamiętajcie, że przez kilkanaście najbliższych lat po ukończeniu takich kierunków, jak elektronika czy informatyka, nie będziecie mieli problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w kraju czy na świecie. Wykorzystajcie mądrze ten czas w waszym życiu, by po latach niczego nie żałować.

Nierozsądnym byłoby nie brać, gdy rozdają wiedzę!

Jeszcze raz zachęcam Was do udziału w projekcie. O szczegóły pytajcie następujących nauczycieli matematyki i fizyki: prof. Beata Bieńko, prof. Iwona Dyderska, prof. Anna Kozdęba, prof. Paweł Krasny, prof. Jacek Szydełko.