Osoby zakwalifikowane do projektu (grupa podstawowa)


Gr. 11 (czwartek godz. 13:15-14:50)
Gr. 12 (wtorek godz. 14:55-16:30)
Gr. 13 (poniedz. godz. 13:15-14:50)
Gr. 14 (czwartek godz. 14:05-15:40)
Gr. 21 (piątek godz. 13:15-14:50)
Gr. 22 (piątek godz. 14:55-16:30)
Gr. 23 (piątek godz. 14:55-16:30)
Gr. 24 (piątek godz. 7:10-8:45)
Gr. 31 (Piątek godz. 17:35-19:10)
prowadzący: mgr Anna Kozdęba
Gr. 32 (Środa godz. 10:45-12:20)
prowadzący: mgr Iwona Dyderska
Gr. 33 (Poniedz. godz. 10:45-12:20)
prowadzący: mgr Beata Bieńko
Gr. 34 (wtorek godz. 11:35-13:10)
prowadzący: mgr Anna Kozdęba